Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 5 8 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak przeciw
2 Aneta Białek wstrzymał się
3 Milena Stępień przeciw
4 Katarzyna Sywanycz przeciw
5 Włodzimierz Lewandowski wstrzymał się
6 Julian Bielawa wstrzymał się
7 Józef Lademann wstrzymał się
8 Marcin Heron przeciw
9 Jarosław Cichosz przeciw
10 Miron Pobłocki przeciw
11 Tomasz Naderza przeciw
12 Wiesław Maciaszek wstrzymał się
13 Wiesław Cygert przeciw
14 Tadeusz Gralak nieobecny
15 Roman Zwolski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak za
2 Aneta Białek za
3 Milena Stępień za
4 Katarzyna Sywanycz za
5 Włodzimierz Lewandowski wstrzymał się
6 Julian Bielawa wstrzymał się
7 Józef Lademann za
8 Marcin Heron za
9 Jarosław Cichosz za
10 Miron Pobłocki za
11 Tomasz Naderza za
12 Wiesław Maciaszek za
13 Wiesław Cygert za
14 Tadeusz Gralak nieobecny
15 Roman Zwolski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak za
2 Aneta Białek za
3 Milena Stępień za
4 Katarzyna Sywanycz za
5 Włodzimierz Lewandowski wstrzymał się
6 Julian Bielawa wstrzymał się
7 Józef Lademann za
8 Marcin Heron za
9 Jarosław Cichosz za
10 Miron Pobłocki za
11 Tomasz Naderza za
12 Wiesław Maciaszek za
13 Wiesław Cygert za
14 Tadeusz Gralak nieobecny
15 Roman Zwolski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak za
2 Aneta Białek za
3 Milena Stępień za
4 Katarzyna Sywanycz za
5 Włodzimierz Lewandowski wstrzymał się
6 Julian Bielawa wstrzymał się
7 Józef Lademann za
8 Marcin Heron za
9 Jarosław Cichosz za
10 Miron Pobłocki za
11 Tomasz Naderza za
12 Wiesław Maciaszek za
13 Wiesław Cygert za
14 Tadeusz Gralak nieobecny
15 Roman Zwolski nieobecny