Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak przeciw
2 Aneta Białek przeciw
3 Milena Stępień przeciw
4 Katarzyna Sywanycz przeciw
5 Tadeusz Gralak przeciw
6 Włodzimierz Lewandowski wstrzymał się
7 Julian Bielawa wstrzymał się
8 Józef Lademann wstrzymał się
9 Marcin Heron przeciw
10 Jarosław Cichosz przeciw
11 Miron Pobłocki przeciw
12 Tomasz Naderza przeciw
13 Wiesław Maciaszek przeciw
14 Roman Zwolski przeciw
15 Wiesław Cygert przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 3 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak za
2 Aneta Białek za
3 Milena Stępień za
4 Katarzyna Sywanycz za
5 Tadeusz Gralak wstrzymał się
6 Włodzimierz Lewandowski wstrzymał się
7 Julian Bielawa wstrzymał się
8 Józef Lademann za
9 Marcin Heron za
10 Jarosław Cichosz za
11 Miron Pobłocki za
12 Tomasz Naderza za
13 Wiesław Maciaszek za
14 Roman Zwolski za
15 Wiesław Cygert za