Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Modernizacja oświetlenia w Czarnej Dąbrówce

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Czarna Dąbrówka
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Gralak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-01-13