Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Aneta Białek członek
Jarosław Cichosz członek
Tadeusz Gralak członek
Marcin Heron członek
Włodzimierz Lewandowski członek
Wiesław Maciaszek 0przewodniczący
Milena Stępień członek
Beata Woźniak członek