Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
11 0 4 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
11 0 4 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
15 0 0 0 0 0