Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Beata Woźniak za
2 Aneta Białek za
3 Milena Stępień za
4 Katarzyna Sywanycz za
5 Marcin Heron za
6 Jarosław Cichosz za
7 Tomasz Naderza za
8 Wiesław Maciaszek za
9 Wiesław Cygert za
10 Tadeusz Gralak nieobecny
11 Włodzimierz Lewandowski nieobecny
12 Julian Bielawa nieobecny
13 Józef Lademann nieobecny
14 Miron Pobłocki nieobecny
15 Roman Zwolski nieobecny