Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zdanie odrębne w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka według druku 234

Numer: 1, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Rada Gminy Czarna Dąbrówka
data wpływu: 2020-10-26, data przekazania: 2020-10-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Lewandowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: